นางนิติยา สุขสม อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 97 หมู่ 10...