ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า เมื่อเวลา น. รายงานว่า นายเดชาธร บำรุงเมือง...