นักประดาทั้งไทยและต่างชาติลงดำอีกครั้งแบบปูพรม หาให้ครอบคลุมตั้งแต่ริมภูเขาจนถึงกลางเขื่อน ตั้งเป้าประมาณ 1,000-2,000 ตารางเมตร ก่อนจะสรุปบทบาทในการค้นหาใต้น้ำในค่ำวันนี้หลังเสร็จภารกิจ (27 เม.ย.) นักประดาน้ำทั้งไทยและต่างชาติประมาณ...