หลังจากที่ตกเป็นข่าวซุบซิบเพียงข้ามคืน เกี่ยวกับความสัมพันธ์คลุมเครือระหว่าง "หญิงแย้ นนทพร" กับสามีนายแพทย์ "หมอนพรัตน์" เนื่องจากมีคนตาดีสังเกตเห็นว่า ทั้งคู่มีพฤติกรรมไม่เหมือนกับคนที่แต่งงานกัน...