นึกว่าถังแก๊สระเบิด ที่แท้เป็นส้วมระเบิด! ทำบ้านพัง หลังคาเป็นรู ประตูหลุด กระจกแตก คนในบ้านได้รับบาดเจ็บ (30...