พ.ต.ท.สันธนะ ประยูรรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2502 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 3...