เมื่อวันที่ 16 พ.ย. เฟซบุ๊ก เรารัก”สมเด็จพระเทพฯ”:OurBeLovedPrincessMaha Chakri Sirindhorn ได้เผยแพร่ภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...