รมว.มหาดไทย ยันสุขภาพ 4 หมูป่าแข็งแรงปลอดภัย แพทย์ดูแลใกล้ชิด ช่วยอีก 9 คนที่เหลือ...