นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 28...