นักท่องเที่ยวสาวชาวออสเตรเลีย อายุ 37 ปี ได้ถูกสัตว์ทะเลไม่ทราบชนิดกัด ที่บริเวณหลังเท้าซ้ายและใต้อุ้งเท้าซ้าย เป็นแผลขนาดใหญ่ เหตุเกิดที่ชายหาดกะรน...