กลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ 312 รายเข้าตรวจโรคแล้ว 132 รายผลตรวจเบื้องต้นเป็นลบ ไม่พบเชื้อ ขณะที่กลุ่มเสี่ยงสูงแม้จะไม่พบเชื้อ...