โรคหัวใจ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Heart Disease โรคหัวใจ แบ่งย่อยออกได้มากมายหลายชนิด ความรุนแรง และความจำเป็นในการรักษาก็แตกต่างกัน ดังนั้นหากแพทย์ผู้รักษาบอกท่านว่าท่าน เป็นโรคหัวใจ ...