สูตรลดน้ำหนัก ในเวลา 1 เดือน วิธีลดน้ำหนัก นี้ จะต้องงดอาหารขบเคี้ยว จุบจิบ ของกินเล่น ของหวาน อาหารหวาน น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มีออลกอฮอล์ เครื่องในสัตว์ ส่วนผักสามารถทานได้ทุกชนิด ...