ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฝากดูแลหรือฟื้นฟูก็ทำได้ ลูกหลานสบายใจ ไร้กังวล สำหรับลูกหลานที่ไม่มีเวลาดูแล ไม่สามารถดูแลได้เต็มที่ หรือต้องการให้ผู้สูงอายุที่บ้านนั้นได้ไปพบปะกับเพื่อนๆ ...