ก่อนที่จะทราบว่าเราอ้วน หรือไม่อ้วน เรามาคิดคำนวณกันก่อน จากส่วนสูงและน้ำหนักของตัวเรา คิดออกมาแล้ว นั่นแระจะเป็นคำตอบว่าเราอ้วน หรือไม่อ้วน มาดูวิธีคิดกันเลย BMI = น้ำหนักตัว ...