ข้อควรรู้ก่อนลดน้ำหนัก

ข้อควรรู้ก่อนลดน้ำหนัก
หลักการง่ายๆ ที่เราเน้นกันบ่อยๆ ถ้าต้องการลดน้ำหนัก หรือควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เปลี่ยนแปลง คุณควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลอรีเท่ากับที่ใช้ออกไปในแต่ละวัน น้ำหนักตัวที่ได้ก็จะมีค่าคงที่ ...

วิธีวัดว่าเราอ้วนหรือไม่?

วิธีวัดว่าเราอ้วนหรือไม่?
ก่อนที่จะทราบว่าเราอ้วน หรือไม่อ้วน เรามาคิดคำนวณกันก่อน จากส่วนสูงและน้ำหนักของตัวเรา คิดออกมาแล้ว นั่นแระจะเป็นคำตอบว่าเราอ้วน หรือไม่อ้วน มาดูวิธีคิดกันเลย BMI = น้ำหนักตัว ...