ราคารถยนต์ Toyota 86 มี 3 รุ่นด้วยกัน ราคาเริ่มต้นที่สองล้านสี่ ถึง สองล้านเจ็ด ตัว Top รุ่น Top grade...