Suzuki-pro

สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
• ตรวจเช็คฟรี 7 รายการ (ฟรีค่าแรง)
– ใบปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจก – สภาพแบตเตอรี่
– สภาพน้ำมันเครื่อง – สภาพน้ำมันเบรค
– สภาพน้ำยาหล่อเย็น – ระบบแอร์
– สภาพยาง / ลมยาง

• รับส่วนลด 15% และฟรีของที่ระลึกเมื่อซื้อใบปัดน้ำฝนพร้อมน้ำยาฉีดล้างกระจกครบชุด
• ฟรี คูปองส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งแท้ซูซูกิ 10-15%

* ส่วนลด 10% เมื่อซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง มูลค่า 1,000 – 4,999 บาท
** ส่วนลด 15% เมื่อซื้ออุปกรณ์ตกแต่ง มูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป

ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน พบกันที่ศูนย์บริการซูซูกิทั่วประเทศ

ระยะเวลาการจัดแคมเปญ ตั้งวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557

ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย อ่านเรื่องประกันทั้งหมดคลิก