ฟอร์ด เฟียสต้า ใหม่

New Fiesta 4 ประตู

รุ่น 1.5L Ambiente MT เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V ระบบส่งกำลัง เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ ราคาเริ่มต้นที่ 554,000 บาท
รุ่น 1.5L Ambiente AT เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V ระบบส่งกำลัง เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ PowerShift ราคาเริ่มต้นที่ 594,000 บาท
รุ่น 1.5L Trend AT เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V ระบบส่งกำลัง เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ PowerShift ราคาเริ่มต้นที่ 639,000 บาท
รุ่น 1.5L Titanium AT เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V ระบบส่งกำลัง เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ PowerShift ราคาเริ่มต้นที่ 709,000 บาท
รุ่น EcoBoost Titanium AT เครื่องยนต์ 1.0L GTDi EcoBoost แก๊สโซลีน เทอร์โบ ไดเร็คอินเจ็คชั่น 3 สูบ พร้อมระบบแปรผันแคมชาร์ฟแบบอิสระคู่ เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ PowerShift ราคาเริ่มต้นที่ 749,000 บาท

New Fiesta 5 ประตู

รุ่น 1.5L Ambiente AT เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ PowerShift ราคาเริ่มต้นที่ 599,000 บาท
รุ่น 1.5L Trend AT เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ PowerShift ราคาเริ่มต้นที่ 644,000 บาท
รุ่น 1.5L Sport AT เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร Duratec Ti-VCT 4 สูบแถวเรียง DOHC 16V เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ PowerShift ราคาเริ่มต้นที่ 709,000 บาท
รุ่น EcoBoost Sport AT เครื่องยนต์ 1.0L GTDi EcoBoost แก๊สโซลีน เทอร์โบ ไดเร็คอินเจ็คชั่น 3 สูบ พร้อมระบบแปรผันแคมชาร์ฟแบบอิสระคู่ เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ PowerShift ราคาเริ่มต้นที่ 754,000 บาท

หมายเหตุ
– รถยนต์และอุปกรณ์ในภาพ อาจแตกต่างจากรุ่นที่แสดงและที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน
– ราคาที่แสดงข้างต้นเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกแต่งนอกเหนือไปจากอุปกรณ์มาตรฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดที่ได้รับอนุญาต
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ราคา รายละเอียด หรือส่วนประกอบของรถยนต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย อ่านเรื่องประกันทั้งหมดคลิก