suzuki-swift

swift-price

ราคารถ Suzuki Swift

Suzuki Swift เร้าทุกประสาทสัมผัสของคุณ ด้วยดีไซน์ใหม่ทั้งคัน แต่ยังคงเอกลักษณ์ของซูซูกิ สวิฟท์ ตั้งแต่แรกเห็น

โดดเด่นด้วยสมรรถนะที่เพิ่มความปลอดภัย มั่นใจทุกการขับขี่ พร้อมความคล่องตัว ประหยัดน้ำมัน และรักษ์สิ่งแวดล้อม

เร้าทุกไลฟ์สไตล์ Suzuki Swift อีกขั้นของดีไซน์คอมแพ็คคาร์ที่เหมาะกับยุคสมัย ด้วยการผสานสมรรถนะในการขับขี่และการออกแบบ ให้คุณขับมันคล่องตัว อย่างมั่นใจ และปลอดภัยทั้งทางใกล้ทางไกล

รวมถึงการประหยัดน้ำมัน (20 กม./ลิตร)* พร้อมประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดล้อม เร้าทุกด้านของการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

แบบนี้แหละ Suzuki Swift ผู้นำรถคอมแพ็คคาร์
ของโลกยุคนี้

* ผ่านคุณสมบัติมาตรฐานอีโค คาร์ ตามมาตรฐานทางเทคนิค UNECE Reg.101, Rev.1 Combine Mode

ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย อ่านเรื่องประกันทั้งหมดคลิก