September-2014-Vios-Promo

* ผู้ทดลองขับวีออสวันที่ 2 ส.ค. – 30 ก.ย. 57 ณ โชว์รูมโตโยต้าลงทะเบียนผ่าน SMS (3 บาท/ครั้ง) รับส่วนลด KFC / MK / Starbucks มูลค่า 200 บาท และมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป-กลับ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น 2 ที่นั่ง มูลค่า 62,120 บาท รวม 60 รางวัล รวม 3,727,200 บาท
• จับรางวัลสัปดาห์ละ 7 รางวัล สัปดาห์สุดท้าย 4 รางวัล ในวันที่ 8, 15, 22, 29 ส.ค. 5, 12, 19, 26, 30 ก.ย. 57 เวลา 16.00 น. ณ บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
(สนง. กรุงเทพฯ)
• ประกาศผู้โชคดีที่ www.toyota.co.th ตั้งแต่ 13 ส.ค. 57
• ผู้โชคดีติดต่อรับรางวัลที่ บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2305-2000 ตั้งแต่ 13 ส.ค. – 7 ต.ค. 57
ในวันและเวลาทำการ 8.00 -17.00 น. และต้องแสดงเอกสารการเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ (กรณีเป็นนิติบุคคล ผู้รับรางวัลต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจ) พร้อมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
• ผู้โชคดีสามารถสำรองบัตรโดยสารเฉพาะเที่ยวบินรหัส XJ และผู้ร่วมเดินทางต้องเดินทางไป-กลับในเที่ยวบินเดียวกัน โดยสำรองที่นั่งตั้งแต่ 5 ส.ค. – 31 ต.ค. 57
และจะต้องเดินทางระหว่าง 1 ก.ย. 57 – 28 ก.พ. 58 หากพ้นระยะเวลาแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ ให้ถือว่าสละสิทธิ์
• เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง การบริการในเที่ยวบิน ค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
• รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของได้
• พนักงาน โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, พนักงานผู้แทนจำหน่ายฯ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

** โปรแกรมสบายดี สำหรับดาวน์ 170,048 บาท ผ่อน 60 เดือน (ดอกเบี้ย 3.60%) ผ่อนเริ่มต้น 3,800 บาท งวดที่ 1-59 และ 234,780 บาท งวดที่ 60
• คำนวณจาก 1.5J M/T 559,000 บาท / อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย บจก. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ณ ก.ย. 57
• ส่วนลดเงินดาวน์ 16,900 บาท ที่ดาวน์ 10% รถรุ่นวีออส 1.5J M/T ราคา 559,000 บาท

*** ประกันภัยชั้น 1 TLT Exclusive Toyota Care 1 ปี รวมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ช.ม.
• ไม่รวม พ.ร.บ. บุคคลที่ 3 ทุนประกันภัย 80% ของมูลค่ารถ (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถภายใต้เงื่อนไขแคมเปญ)
• ต้องแจ้งผ่าน บจก. โตโยต้า อินชัวรันซ์โบรกเกอร์ เท่านั้น
• สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่ 2 ส.ค. – 30 ก.ย. 57 และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่ร่วมโครงการ
• เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการเช่าซื้อกับ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
• ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รนถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 หรือโทรฟรีต่างจังหวัดเฉพาะหมายเลข
ที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต www.toyota.co.th

ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคล รถ บรรทุก รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่ ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วย อ่านเรื่องประกันทั้งหมดคลิก