Security โคตรยามอันตราย

news

Security โคตรยามอันตราย ว่าด้วยเรื่องราวของ เอ็ดดี ดีคอน อยากทำงานในอาชีพอะไรก็ได้ที่สามารถอยู่เงียบ ๆ ได้แม้ว่างานนั้นจะน่าเบื่อแค่ไหนก็ตาม แต่เขาเลือกผิดวันผิดเวลา เหล่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกะดึกที่ปราศจากอาวุธจะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าผู้ก่อการร้ายที่หมายชีวิตเด็กสาวที่หลบหนีเข้ามาในห้างสรรพสินค้า ผู้เป็นพยานปากสำคัญในการตัดสินคดีที่มีหัวหน้าของเหล่าผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ต้องหา

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *