Geostorm เมฆาถล่มโลก

news

Geostorm เมฆาถล่มโลก ว่าด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีที่สามารถกำหนดสภาพอากาศของโลกได้ แต่มันได้นำหายนะครั้งยิ่งใหญ่มาสู่โลกและมวลมนุษยชาติ

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *