ไวรัส กับโทรศัพท์มือถือ

avg-mobile-anti-virus avg-mobile-anti-virus
สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบมากขึ้นในปัจจุบันก็คือ ไวรัส เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีมือถือ จะมาในรูปแบบเดียวกับ พัฒนาในระบบคอมพิวเตอร์ มีระบบปฏิบัติการเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์