เช็คความเร็วเน็ต

บริการฟรีในการ เช็คความเร็วเน็ต วัดความเร็วเน็ต speed test ADSL & test speed ADSL เป็นการวัดความเร็วอินเตอร์เน็ต ในการเชื่อมต่อเน็ตของคุณ เพื่อให้คุณรู้ว่าความเร็วในการอัพโหลด และดาวน์โหลดเป็นเท่าไหร่ ทำให้ทราบว่า ดาวน์โหลดไฟล์ 1 ไฟล์ ต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ หรือความเร็วในการใช้งานอื่นๆ เช่น การดูหนัง ดูทีวีออนไลน์ เว็บบางเว็บจะบอกว่า ต้องใช้เน็ตที่ความเร็วเท่าไหร่ เช่น 128 k , 256 k หรือมากกว่านั้น.

คำศัพท์ที่ควรรู้

เช็คความเร็วเน็ต speed test

บริการทดสอบความเร็วเน็ต วัดความเร็วเน็ตของคุณ.

เช็คความเร็วเน็ต

คำอธิบาย

KB = กิโลไบต์ MB = เมกะไบต์

GB = กิกะไบต์ TB = เทราไบต์

8 Bit = 1 ตัวอักษร (1 Byte)

1,024 Byte เท่ากับ 1 Kilobyte (KB.)

1,048,576 Byte เท่ากับ 1 Megabyte (MB.)

1,073,741,824 Byte เท่ากับ 1 Gigabyte (GB.)

1,099,511,627,776 Byte เท่ากับ 1 Tera byte (TB.)

Kbps. ย่อมาจาก kilobits per second ตัว B ต้องเป็นตัวเล็กเท่

านั้น

KBps. ย่อมาจาก kilobytes per second ตัว B ต้องเป็นตัวใหญ่เท

่านั้น

2 ตัวนี้แตกต่างกันตรงที่ KBps. ใหญ่กว่าอยู่ประมาณ 1 ต่อ 8

โค้ดวัดความเร็วอินเตอร์เน็ต

ตัวอย่างโค้ด เช็คความเร็วเน็ต

Advertisement

เว็บเช็คความเร็วเน็ต