อากาศ พยากรณ์อากาศ
            การ พยากรณ์อากาศ คือ การคาดหมายสภาวะของลมฟ้าอากาศ รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า ซึ่งรวมถึงการคาดคะเน ภูมิอากาศ อุณหภูมิในอากาศ ปริมาณน้ำฝน พายุ ความกดอากาศ ลมพายุ รวมไปจนถึง คลื่นทะเล ซึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่คือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา หรือ กรมอุตุนิยมวิทยา
 

รายงานสภาพอากาศ

ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั้งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

เรดาร์ตรวจอากาศ


อุตุนิยมวิทยาที่ควรรู้
    การพยากรณ์อากาศ คือ การคาดหมายสภาวะของลมฟ้าอากาศ รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า
 
การพยากรณ์อากาศแบ่งได้ตามระยะเวลาของการคาดหมาย ดังนี้
     1. พยากรณ์อากาศระยะปัจจุบัน (Nowcast) พยากรณ์ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

     2. พยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก (Very short-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 3-12 ชั่วโมง

     3. พยากรณ์อากาศระยะสั้น (Short-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 12-72 ชั่วโมง

     4. พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (Medium-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 3-10 วัน

     5. พยากรณ์อากาศระยะนาน (Long-range Forecast) พยากรณ์ตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป

 
องค์ประกอบของการพยากรณ์อากาศ
ในการที่จะพยากรณ์อากาศได้นั้นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

      1. การตรวจอากาศ

      2. การสื่อสารข้อมูลข่าวอากาศ

      3. การวิเคราะห์ลักษณะอากาศ

 

ความกดอากาศต่ำ (Low Pressure Area)

           หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำเมื่อเทียบกับบริเวณใกล้เคียงในระดับเดียวกัน กับมีลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางคล้ายกับก้นหอยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ ท้องฟ้ามีเมฆมาก ถ้าหากมีความกดอากาศต่ำมาก จะเป็นพายุดีเปรสชั่น และอาจพัฒนาขึ้นเป็นพายุโซนร้อน หรือพายุใต้ฝุ่น
 

ความกดอากาศสูง (High Pressure Area)

           หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง ท้องฟ้าแจ่มใสและความหนาวเย็น กระแสลมจะพัดเวียนออกจากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ อิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว
 
ร่องมรสุม (Monsoon Trough)
           มีลักษณะเป็นแนวทางพาดขวางทางทิศตะวันตก-ตะวันออก ในร่องมรสุมเป็นบริเวณความกดอากาศต่ำ มีกระแสอากาศไหลขึ้นลงสลับกัน ร่องมรสุมจะอยู่ในเขตร้อนใกล้ๆเส้นศูนย์สูตร โดยมีกระแสลมพัดจากบริเวณความกดอากาศสูงที่อยู่ทางซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้เข้าสู่ร่องนี้ มีการขึ้นลงตามแนวโคจรของดวงอาทิตย์ ความกว้างประมาณ 6-8 องศาละติจูด เป็นบริเวณที่มีเมฆมาก และฝนตกอย่างหนาแน่น
 

พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone)

           หมายถึง พายุที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อน ลักษณะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างตามแนวทางการเคลื่อนที่ของพายุ มีระบบการหมุนเวียนของลมเข้าหาศูนย์กลางของพายุในทิศทวนเข็มนาฬิกาสำหรับพายุในซีกโลกเหนือ และตามเข็มนาฬิกาสำหรับพายุในซีกโลกใต้ บริเวณศูนย์กลางของพายุจะมีความกดอากาศต่ำ มีลักษณะเป็นวงกลมอากาศ ในบริเวณนี้จะเป็นอากาศอุ่นและมีความชื้นสูง แหล่งพลังงานที่สำคัญของพายุหมุนเขตร้อนคือ ความร้อนและความชื้นจากมหาสมุทร พายุจะก่อตัวขึ้นเฉพาะเหนือทะเลและมหาสมุทรเท่านั้น แต่เมื่อก่อตัวขึ้นแล้วอาจจะเคลื่อนที่เข้าสู่แผ่นดินได้ อุณหภูมิน้ำทะเลที่เหมาะสมสำหรับการเกิดพายุหมุนเขตร้อนคือ ตั้งแต่ 27 องศาเซลเซียส ขึ้นไป แต่การที่จะเกิดพายุได้นั้นต้องมีปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย เช่น อุณหภูมิและความชื้นของบรรยากาศในระดับความสูงต่างๆ เป็นต้น
 
การแบ่งกำลังของพายุตามความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลาง

     1. พายุดีเปรสชั่น (Tropical Depression) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางน้อยกว่า 34 นอต หรือ 63 กม/ชม.

       2. พายุโซนร้อน (Tropical Storm) เป็นพายุที่มีกำลังปานกลาง มีความเร็วลมสูงสุด ใกล้ศูนย์กลาง ระหว่าง 34-64 นอต หรือ 63-117 กม/ชม.

       3. พายุใต้ฝุ่น (Tyhoon) เป็นพายุที่มีกำลังแรงที่สุด มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 65 นอต หรือ 118 กม/ชม. ขึ้นไป

 
พายุฟ้าคะนอง (Thunder Storm)
       บางครั้งเรียกว่า พายุไฟฟ้า (Electrical Storm) โดยทั่วไปเป็นพายุที่เกิดเฉพาะท้องถิ่น เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) มีฟ้าแลบ (Lighting) กับ ฟ้าร้อง (Thunder) รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้มักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้น บางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วย พายุฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดช่วงเวลาอันสั้น มีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า 2 ชั่วโมง
 
ฟ้าหลัว
       หมายถึง ลักษณะของอากาศที่ประกอบด้วยอนุภาคของเกลือจากทะเล หรือมหาสมุทร หรือของควันไฟ และละอองฝุ่นจำนวนมากมายล่องลอยอยู่ทั่วไป และมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้มองเห็นอากาศเป็นฝ้าขาวในบรรยากาศ บริเวณที่ฟ้าหลัวเกิดขึ้นจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงแม้ในอากาศดี ฟ้าหลัวธรรมดาจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงไปถึง 2 ใน 3 ของทัศนวิสัยปกติ
 
ลมพัดสอบ
       หมายถึง การเบียดตัวเข้าหากันของลม 2 ฝ่ายบริเวณใกล้พื้นโลก ทำให้อากาศบริเวณแนวเบียดตัวลอยขึ้นเบื้องบน ตามแนวนี้มักจะมีเมฆฝนเกิดขึ้น และในที่สุดก็จะตกลงมาเป็นฝน
 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ

จำนวนน้ำฝนที่ตกรวมระยะเวลา 24 ชั่วโมง  
ฝนตกวัดจำนวนไม่ได้      
ฝนตกเล็กน้อย
ฝนตกปานกลาง
ฝนตกหนัก 
ฝนตกหนักมาก
ปริมาณน้อยกว่า 0.1 มิลิเมตร
ปริมาณ 0.1-10.0 มิลลิเมตร
ปริมาณตั้งแต่ 10.1-35.0 มิลลิเมตร
ปริมาณตั้งแต่ 35.1-90.0 มิลิเมตร
ปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป
   
พยากรณ์อากาศบริเวณที่มีฝนตก  
ฝนบางแห่ง 
ฝนเป็นแห่งๆ  
ฝนกระจาย 
ฝนเกือบทั่วไป 
ฝนทั่วไป   
ฝนเป็นบริเวณกว้าง  
มีฝนไม่เกิน 20 % ของพื้นที่
มีฝนเกิน 20 % แต่ไม่เกิน 40 % ของพื้นที่
มีฝนเกิน 40 % แต่ไม่เกิน 60 %ของพื้นที่
มีฝนเกิน 60 % ของพื้นที่ แต่ไม่เกิน 80 % ของพื้นที่
มีฝนเกิน 80 % ของพื้นที่
มีฝนอยู่ในขอบเขตของพายุ
   
เกณฑ์อุณหภูมิของอากาศ  
อากาศร้อน  
อากาศร้อนจัด                         
อากาศเย็น    
อากาศหนาว   
อากาศหนาวจัด
มีอุณหภูมิตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียส แต่ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
มีอุณหภูมิตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
มีอุณหภูมิน้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส ลงไปถึง 16 องศาเซลเซียส
มีอุณหภูมิน้อยกว่า 16 องศาเซลเซียส ลงไปถึง 8 องศาเซลเซียส
มีอุณหภูมิน้อยกว่า 8 องศาเซลเซียส ลงไป
   
ท้องฟ้าและเมฆ  
ท้องฟ้าแจ่มใส (Fine)
ท้องฟ้าโปร่ง (Fair)
เมฆบางส่วน (Partly cloudy) 
เมฆเป็นส่วนมาก (Cloudy) 
เมฆมาก (Very Cloudy)
เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 
ไม่มีเมฆ/น้อยกว่า 1 ส่วน
จำนวนเมฆ ตั้งแต่ 1-3 ส่วน
จำนวนเมฆ ระหว่าง 3-5 ส่วน
จำนวนเมฆ ระหว่าง 5-8 ส่วน
จำนวนเมฆ ระหว่าง 8-9 ส่วน
จำนวนเมฆ 10 ส่วน
  หมายเหตุ คำว่า “ส่วน” หมายถึง 1/10 ของท้องฟ้า
ลักษณะทะเล  
ทะเลเรียบ (Smooth) 
ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย (Slight)
ทะเลมีคลื่นปานกลาง (Moderate)
ทะเลมีคลื่นจัด (Rough) 
ทะเลมีคลื่นจัดมาก (Very rough)  
ทะเลมีคลื่นใหญ่  (High) 
ทะเลมีคลื่นใหญ่มาก (Very high)
ทะเลมีคลื่นใหญ่และจัดมาก (ทะเลบ้า)  (Phenomenal)
คลื่นสูง   ไม่เกิน   0.50 เมตร
คลื่นสูง    ตั้งแต่   0.50-1.25 เมตร
คลื่นสูง    ตั้งแต่   1.25-2.50  เมตร
คลื่นสูง    ตั้งแต่   2.50-4.00  เมตร
คลื่นสูง    ตั้งแต่   4.00-6.00  เมตร
คลื่นสูง    ตั้งแต่   6.00-9.00  เมตร
คลื่นสูง    ตั้งแต่   9.00-14.00 เมตร
คลื่นสูง   เกินกว่า  14.00 เมตร

ขอขอบคุณ กรมอุตุนิยมวิทยา
กลอน , เกมส์ , ดูดวง , อาหารเพื่อสุขภาพ , แชท , ฟังวิทยุออนไลน์ , ดูทีวีออนไลน์ , เรื่องตลก , เรื่องผี , ตัวอย่างหนัง , หาเพื่อน , มุม msn , วันสำคัญ , รวมของฟรี , อีการ์ด , อ่านข่าว , มือถือ , ทำนายฝัน , วัดความเร็วเน็ต , รถยนต์ , วอลล์เปเปอร์ , รูปการ์ตูน , เซียมซี , ชื่อมงคล , เนื้อเพลง , คอมพิวเตอร์ , อินเตอร์เน็ต , จัดอันดับเว็บไซต์ , เที่ยวเชียงราย , ปรับขนาดรูป , พยากรณ์อากาศ , ราคาน้ำมัน , ราคาก๊าซหุงต้ม , Hi5 , ผู้หญิง , ท่องเที่ยว , พระเครื่อง , แปลศัพท์ , โปรโมทเว็บฟรี
ลิงค์แนะนำ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
x [close]
x [close]