อากาศ พยากรณ์อากาศ
            การ พยากรณ์อากาศ คือ การคาดหมายสภาวะของลมฟ้าอากาศ รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า ซึ่งรวมถึงการคาดคะเน ภูมิอากาศ อุณหภูมิในอากาศ ปริมาณน้ำฝน พายุ ความกดอากาศ ลมพายุ รวมไปจนถึง คลื่นทะเล ซึ่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่คือ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา หรือ กรมอุตุนิยมวิทยา
 

รายงานสภาพอากาศ

*ถ้าคลิกเลือกดูข้อมูลแล้ว ระบบแจ้งว่า "ไม่ได้รับข้อมูล" ให้ทำการกดปุ่ม ลบ เพื่อย้อนกลับ*


เรดาร์ตรวจอากาศ

ภาคเหนือ


ภาคอีสาน


ภาคกลาง


ภาคตะวันออก


ภาคใต้


อุตุนิยมวิทยาที่ควรรู้
    การพยากรณ์อากาศ คือ การคาดหมายสภาวะของลมฟ้าอากาศ รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า
 
การพยากรณ์อากาศแบ่งได้ตามระยะเวลาของการคาดหมาย ดังนี้
     1. พยากรณ์อากาศระยะปัจจุบัน (Nowcast) พยากรณ์ในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

     2. พยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก (Very short-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 3-12 ชั่วโมง

     3. พยากรณ์อากาศระยะสั้น (Short-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 12-72 ชั่วโมง

     4. พยากรณ์อากาศระยะปานกลาง (Medium-range Forecast) พยากรณ์ระหว่าง 3-10 วัน

     5. พยากรณ์อากาศระยะนาน (Long-range Forecast) พยากรณ์ตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป

 
องค์ประกอบของการพยากรณ์อากาศ
ในการที่จะพยากรณ์อากาศได้นั้นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

      1. การตรวจอากาศ

      2. การสื่อสารข้อมูลข่าวอากาศ

      3. การวิเคราะห์ลักษณะอากาศ

 

ความกดอากาศต่ำ (Low Pressure Area)

           หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำเมื่อเทียบกับบริเวณใกล้เคียงในระดับเดียวกัน กับมีลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางคล้ายกับก้นหอยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ ท้องฟ้ามีเมฆมาก ถ้าหากมีความกดอากาศต่ำมาก จะเป็นพายุดีเปรสชั่น และอาจพัฒนาขึ้นเป็นพายุโซนร้อน หรือพายุใต้ฝุ่น
 

ความกดอากาศสูง (High Pressure Area)

           หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณข้างเคียง ท้องฟ้าแจ่มใสและความหนาวเย็น กระแสลมจะพัดเวียนออกจากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ อิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว
 
ร่องมรสุม (Monsoon Trough)
           มีลักษณะเป็นแนวทางพาดขวางทางทิศตะวันตก-ตะวันออก ในร่องมรสุมเป็นบริเวณความกดอากาศต่ำ มีกระแสอากาศไหลขึ้นลงสลับกัน ร่องมรสุมจะอยู่ในเขตร้อนใกล้ๆเส้นศูนย์สูตร โดยมีกระแสลมพัดจากบริเวณความกดอากาศสูงที่อยู่ทางซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้เข้าสู่ร่องนี้ มีการขึ้นลงตามแนวโคจรของดวงอาทิตย์ ความกว้างประมาณ 6-8 องศาละติจูด เป็นบริเวณที่มีเมฆมาก และฝนตกอย่างหนาแน่น
 

พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone)

           หมายถึง พายุที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อน ลักษณะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างตามแนวทางการเคลื่อนที่ของพายุ มีระบบการหมุนเวียนของลมเข้าหาศูนย์กลางของพายุในทิศทวนเข็มนาฬิกาสำหรับพายุในซีกโลกเหนือ และตามเข็มนาฬิกาสำหรับพายุในซีกโลกใต้ บริเวณศูนย์กลางของพายุจะมีความกดอากาศต่ำ มีลักษณะเป็นวงกลมอากาศ ในบริเวณนี้จะเป็นอากาศอุ่นและมีความชื้นสูง แหล่งพลังงานที่สำคัญของพายุหมุนเขตร้อนคือ ความร้อนและความชื้นจากมหาสมุทร พายุจะก่อตัวขึ้นเฉพาะเหนือทะเลและมหาสมุทรเท่านั้น แต่เมื่อก่อตัวขึ้นแล้วอาจจะเคลื่อนที่เข้าสู่แผ่นดินได้ อุณหภูมิน้ำทะเลที่เหมาะสมสำหรับการเกิดพายุหมุนเขตร้อนคือ ตั้งแต่ 27 องศาเซลเซียส ขึ้นไป แต่การที่จะเกิดพายุได้นั้นต้องมีปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย เช่น อุณหภูมิและความชื้นของบรรยากาศในระดับความสูงต่างๆ เป็นต้น
 
การแบ่งกำลังของพายุตามความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลาง

     1. พายุดีเปรสชั่น (Tropical Depression) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางน้อยกว่า 34 นอต หรือ 63 กม/ชม.

       2. พายุโซนร้อน (Tropical Storm) เป็นพายุที่มีกำลังปานกลาง มีความเร็วลมสูงสุด ใกล้ศูนย์กลาง ระหว่าง 34-64 นอต หรือ 63-117 กม/ชม.

       3. พายุใต้ฝุ่น (Tyhoon) เป็นพายุที่มีกำลังแรงที่สุด มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 65 นอต หรือ 118 กม/ชม. ขึ้นไป

 
พายุฟ้าคะนอง (Thunder Storm)
       บางครั้งเรียกว่า พายุไฟฟ้า (Electrical Storm) โดยทั่วไปเป็นพายุที่เกิดเฉพาะท้องถิ่น เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) มีฟ้าแลบ (Lighting) กับ ฟ้าร้อง (Thunder) รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้มักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้น บางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วย พายุฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดช่วงเวลาอันสั้น มีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า 2 ชั่วโมง
 
ฟ้าหลัว
       หมายถึง ลักษณะของอากาศที่ประกอบด้วยอนุภาคของเกลือจากทะเล หรือมหาสมุทร หรือของควันไฟ และละอองฝุ่นจำนวนมากมายล่องลอยอยู่ทั่วไป และมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้มองเห็นอากาศเป็นฝ้าขาวในบรรยากาศ บริเวณที่ฟ้าหลัวเกิดขึ้นจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงแม้ในอากาศดี ฟ้าหลัวธรรมดาจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงไปถึง 2 ใน 3 ของทัศนวิสัยปกติ
 
ลมพัดสอบ
       หมายถึง การเบียดตัวเข้าหากันของลม 2 ฝ่ายบริเวณใกล้พื้นโลก ทำให้อากาศบริเวณแนวเบียดตัวลอยขึ้นเบื้องบน ตามแนวนี้มักจะมีเมฆฝนเกิดขึ้น และในที่สุดก็จะตกลงมาเป็นฝน
 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ

จำนวนน้ำฝนที่ตกรวมระยะเวลา 24 ชั่วโมง  
ฝนตกวัดจำนวนไม่ได้      
ฝนตกเล็กน้อย
ฝนตกปานกลาง
ฝนตกหนัก 
ฝนตกหนักมาก
ปริมาณน้อยกว่า 0.1 มิลิเมตร
ปริมาณ 0.1-10.0 มิลลิเมตร
ปริมาณตั้งแต่ 10.1-35.0 มิลลิเมตร
ปริมาณตั้งแต่ 35.1-90.0 มิลิเมตร
ปริมาณตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป
   
พยากรณ์อากาศบริเวณที่มีฝนตก  
ฝนบางแห่ง 
ฝนเป็นแห่งๆ  
ฝนกระจาย 
ฝนเกือบทั่วไป 
ฝนทั่วไป   
ฝนเป็นบริเวณกว้าง  
มีฝนไม่เกิน 20 % ของพื้นที่
มีฝนเกิน 20 % แต่ไม่เกิน 40 % ของพื้นที่
มีฝนเกิน 40 % แต่ไม่เกิน 60 %ของพื้นที่
มีฝนเกิน 60 % ของพื้นที่ แต่ไม่เกิน 80 % ของพื้นที่
มีฝนเกิน 80 % ของพื้นที่
มีฝนอยู่ในขอบเขตของพายุ
   
เกณฑ์อุณหภูมิของอากาศ  
อากาศร้อน  
อากาศร้อนจัด                         
อากาศเย็น    
อากาศหนาว   
อากาศหนาวจัด
มีอุณหภูมิตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียส แต่ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
มีอุณหภูมิตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
มีอุณหภูมิน้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส ลงไปถึง 16 องศาเซลเซียส
มีอุณหภูมิน้อยกว่า 16 องศาเซลเซียส ลงไปถึง 8 องศาเซลเซียส
มีอุณหภูมิน้อยกว่า 8 องศาเซลเซียส ลงไป
   
ท้องฟ้าและเมฆ  
ท้องฟ้าแจ่มใส (Fine)
ท้องฟ้าโปร่ง (Fair)
เมฆบางส่วน (Partly cloudy) 
เมฆเป็นส่วนมาก (Cloudy) 
เมฆมาก (Very Cloudy)
เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 
ไม่มีเมฆ/น้อยกว่า 1 ส่วน
จำนวนเมฆ ตั้งแต่ 1-3 ส่วน
จำนวนเมฆ ระหว่าง 3-5 ส่วน
จำนวนเมฆ ระหว่าง 5-8 ส่วน
จำนวนเมฆ ระหว่าง 8-9 ส่วน
จำนวนเมฆ 10 ส่วน
  หมายเหตุ คำว่า “ส่วน” หมายถึง 1/10 ของท้องฟ้า
ลักษณะทะเล  
ทะเลเรียบ (Smooth) 
ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย (Slight)
ทะเลมีคลื่นปานกลาง (Moderate)
ทะเลมีคลื่นจัด (Rough) 
ทะเลมีคลื่นจัดมาก (Very rough)  
ทะเลมีคลื่นใหญ่  (High) 
ทะเลมีคลื่นใหญ่มาก (Very high)
ทะเลมีคลื่นใหญ่และจัดมาก (ทะเลบ้า)  (Phenomenal)
คลื่นสูง   ไม่เกิน   0.50 เมตร
คลื่นสูง    ตั้งแต่   0.50-1.25 เมตร
คลื่นสูง    ตั้งแต่   1.25-2.50  เมตร
คลื่นสูง    ตั้งแต่   2.50-4.00  เมตร
คลื่นสูง    ตั้งแต่   4.00-6.00  เมตร
คลื่นสูง    ตั้งแต่   6.00-9.00  เมตร
คลื่นสูง    ตั้งแต่   9.00-14.00 เมตร
คลื่นสูง   เกินกว่า  14.00 เมตร

ขอขอบคุณ กรมอุตุนิยมวิทยา
กลอน , เกมส์ , ดูดวง , อาหารเพื่อสุขภาพ , แชท , ฟังวิทยุออนไลน์ , ดูทีวีออนไลน์ , เรื่องตลก , เรื่องผี , ตัวอย่างหนัง , หาเพื่อน , มุม msn , วันสำคัญ , รวมของฟรี , อีการ์ด , อ่านข่าว , มือถือ , ทำนายฝัน , วัดความเร็วเน็ต , รถยนต์ , วอลล์เปเปอร์ , รูปการ์ตูน , เซียมซี , ชื่อมงคล , เนื้อเพลง , คอมพิวเตอร์ , อินเตอร์เน็ต , จัดอันดับเว็บไซต์ , เที่ยวเชียงราย , ปรับขนาดรูป , พยากรณ์อากาศ , ราคาน้ำมัน , ราคาก๊าซหุงต้ม , Hi5 , ผู้หญิง , ท่องเที่ยว , พระเครื่อง , แปลศัพท์ , โปรโมทเว็บฟรี
ลิงค์แนะนำ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
x [close]
x [close]