ลอยกระทง 57 1-7 พ.ย. ที่เชียงใหม่

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) 2557


ยี่เป็งเชียงใหม่

เที่ยวเชียงใหม่ ประเพณีลอยกระทง 2557 1-7 พ.ย.

1. พิธีเปิดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็ง”ประจำปี 2557 วันที่ 5 พ.ย. 2557 เวลา 18.30-24.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ
2 การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง ครั้งที่ 23 ไนท์บาซาร์ วันที่ 5 พ.ย. 2557 เวลา 19.00-22.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ -ไนท์บาซาร์ – ห้างพันธุ์ทิพย์
3. การประกวดเทพี – เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ วันที่ 5,6 พ.ย. 2557 เวลา 18.00-24.00 น. ณ เวทีข่วงประตูท่าแพ
4. การประกวดขบวนแห่กระทงเล็กยี่เป็ง วันที่ 6 พ.ย. 2557 เวลา 19.00-23.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ-สำนักงานเทศบาล
5. การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ วันที่ 7 พ.ย. 2557 เวลา 19.00-23.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ-สำนักงานเทศบาล
6. พิธีเปิดประติมากรรมโคมไฟมหัศจรรย์แสงสีแห่งรัตติกาลยี่เป็ง วันที่ 2 พ.ย. 2557 เวลา 18.00-19.30 น.ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
…ฯลฯ…

ประวัติวันลอยกระทง คลิก

กำหนดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2557
วันที่ 1-7 พ.ย. 2557 ไทย-อังกฤษ
2014 Chiang Mai Yee Peng(Loy Krathong)Festival
Activity,DATE,Time,Venue

1. หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัวลาย ประจำปี 2557 วันที่ 1-7 พ.ย. 2557 เวลา 18.00-24.00 น. ย่านวัวลาย
1. Wualai Handicrafts Fair (Silverware) : 18.00-24.00 Nov.1-7,2014 Wualai Silversmith Village

2. พิธีแถลงข่าวงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2557 วันที่ 2 พ.ย. 2557 เวลา 18.00-19.30 น. ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
2. Press Conference for 2014 Chiang Mai Yee Peng Festival : 18.00-19.30 Nov.2,2014 Three Kings Monument Plaza

3. พิธีเปิดประติมากรรมโคมไฟมหัศจรรย์แสงสีแห่งรัตติกาลยี่เป็ง วันที่ 2 พ.ย. 2557 เวลา 18.00-19.30 น. ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
3. Opening ceremony for the Lantern display “Color of the Miracle Night of Chiang Mai Yee Peng Festival” :18.00-19.30 Nov.2,2014 Three Kings Monument Plaza

4. มหัศจรรย์โคมไฟล้านนาใต้แสงแห่งพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์ วันที่ 1-7 พ.ย.2557 เวลา 18.00-24.00 น. ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
4. Lantern display “Miracle of Lanna Lantern in Honor of Chakri Dynasty” : 18.00-24.00 Nov.1-7,2014 Three Kings Monument Plaza

5. มหัศจรรย์โคมไฟ 12 นักษัตร วันที่ 1-7 พ.ย. 2557 เวลา 18.00-24.00 น. ข่วงประตูช้างเผือก
5. Lantern display “12 Zodiac Animals” : 18.00-24.00 Nov.1-7,2014 Chang Phuak Gate

6. มหัศจรรย์โคมไฟล้านนาเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล วันที่ 1-7 พ.ย.2557 เวลา 18.00-24.00 น. แจ่งศรีภูมิ
6. Lantern display “Celebration for the Auspicious Year of H.M the King” :18.00-24.00 Nov.1-7,2014 Sri Phume Fortress

7. มหัศจรรย์โคมไฟ Sawasdee ASEAN วันที่ 1-7 พ.ย. 2557 เวลา 18.00-24.00 น. ข่วงประตูท่าแพ
7. Lantern display “Sawasdee ASEAN” :18.00-24.00 Nov.1-7,2014 Thaphae Gate

8. มหัศจรรย์โคมไฟ นานาชาติสายสัมพันธ์นครพิงค์ วันที่ 1-7 พ.ย. 2557 เวลา 18.00-24.00 น. พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
8. Lantern display “Relationship of Chiang Mai and the World” : 18.00-24.00 Nov.1-7,2014 Lanna Folklife Museum

9. มหัศจรรย์โคมไฟคชสารคู่แผ่นดินถิ่นล้านนา วันที่ 1-7 พ.ย. 2557 เวลา 18.00-24.00 น. แจ่งกู่เฮือง
9. Lantern display “Auspicious Elephants of Lanna” : 18.00-24.00 Nov.1-7,2014 Gu Huang Fortress

10. มหัศจรรย์โคมไฟเชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม วันที่ 1-7 พ.ย. 2557 เวลา 18.00-24.00 น. ข่วงประตูสวนดอก
10. Lantern display “Chiang Mai,the Most Splendid City of Culture” : 18.00-24.00 Nov.1-7,2014 Suan Dok Gate

11. ประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ เขาวงกต ต๋ามผางปะตี๊ดบูชาพระเจดีย์ วันที่ 3-7 พ.ย. 2557 เวลา 06.00-20.00 น. วัดเจ็ดลิน
11. Great sermon “Tang Tham Luang”,maze decoration,and candletray decoration for Pagodas’worshiping : 06.00-20.00 Nov.3-7,2014 Jedlin Temple

12. พิธีเปิดงาน”ประเพณีเดือนยี่เป็ง”ประจำปี 2557 วันที่ 5 พ.ย. 2557 เวลา 18.30-24.00 น. ข่วงประตูท่าแพ
12. Opening ceremony of “2014 Chiang Mai Yee Peng Festival” :18.30-19.00 Nov.7,2014 Thaphae Gate

13. การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง ครั้งที่ 23 ไนท์บาซาร์ วันที่ 5 พ.ย. 2557 เวลา 19.00-22.00 น. ข่วงประตูท่าแพ – ห้างพันธุ์ทิพย์
13. 23rd Yee Peng Night Bazaar’s Yee Peng Lantern Procession Contest : 19.00-22.00 Nov.5,2014 Thaphae Gate to Pantip Dept.

14. การประกวดหนูน้อยยี่เป็งเชียงใหม่ วันที่ 5 พ.ย.2557 เวลา 19.00-22.00 น. หน้าสำนักงานเทศบาล
14. Yee Peng Kids Contest :19.00-22.00,Nov.5,2014 Office of Chiang Mai Municipality

15. ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 18.30-24.00 น. ตามแจ่งเมือง
15. Traditional Lanna candletray decoration :18.30-24.00 Nov.4,2014 All City Fortresses

16. การประกวดกระทงลอยน้ำประดับเมือง วันที่ 5,6,7 พ.ย. 2557 เวลา 18.00-24.00 น. แจ่งศรีภูมิ – แจ่งกะต๊ำ
16. Floating Krathong (lotus shaped devotion ornament) Decoration Contest : 18.00-24.00 Nov.5-7,2014 City Moat (from Sri Phume Fortress To Katam Fortress)

17. การตกแต่งโคมไฟประดับเมือง วันที่ 5,6,7 พ.ย. 2557 ตลอดเวลา ข่วงประตูท่าแพ – สำนักงานเทศบาล
17. Lantern and City Decoration Contest : All day of Nov.5-7,2014 Thaphae Gate to Office of Chiang Mai Municipality

18. การประกวดจัดซุ้มประตูป่า วันที่ 5,6,7 พ.ย. 2557 ตลอดเวลา วัดและชุมชนในเขตเทศบาล
18. Pratu Pa Decoration Contest (welcome gate for whom returning from forest ) Decoration Contest : All day of Nov.5-7,2014 Temples and municipal communities

19. ประเพณีตั้งธรรมหลวง ต๋ามผางปะตี๊ดบูชาพระธาตุเจดีย์ วันที่ 5,6,7 พ.ย. 2557 เวลา 09.00-22.00 น. วัดโลกโมฬี
19. Great sermon “Tang Tham Luang” and candletray decoration : 09.00-22.00 Nov.5-7,2014 Loke Molee Temple

20. สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจรรย์ วันที่ 5,6,7 พ.ย. 2557 เวลา 10.00-23.00 น. พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่
20. Worshiping ritual to Saint Sirimangala : 10.00-23.00 Nov.5-7,2014 Chiang Mai Buddhists’ Society

21. เวทีดนตรีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างสุข ไร้แอลกอฮอล์ วันที่ 5,6,7 พ.ย. 2557 เวลา 18.00-24.00 น. หน้าคริสตจักรที่ 1-ข้างสะพานนวรัฐ
21. Musical stage for the anti-alcoholic campaign : 18.00-24.00 Nov.5-7,2014 The First Church of Chiang Mai and Nawarat Bridge

22. การประกวดเทพี – เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ วันที่ 5,6 พ.ย. 2557 เวลา 18.00-24.00 น. ข่วงประตูท่าแพ
22. Mister and Miss Yee Peng Contest : 18.00-24.00 Nov.5-6,2014 Thaphae Gate

23. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ,เจดีย์ขาว,ขอขมาแม่น้ำปิง วันที่ 6 พ.ย. 2557 เวลา 08.09-10.30 น. สำนักงานเทศบาล,ท่าน้ำวัดศรีโขง
23. Worshiping ritual to house of spirits, White Pagoda,and Ping River : 08.09-10.30 Nov.6,2014 Office of Chiang Mai Municipality and Ping River and Srikhong Temple’s pier

24. การประกวดโคมลอยและปล่อยโคมลอยแฟนซี วันที่ 6 พ.ย. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานเทศบาล
24. Hot Air Balloons Contest and the launching of fancy hot air balloons : 09.00-12.00 Nov.6,2014 Office of Chiang Mai Municipality

25. การประกวดกระทงฝีมือใบตอง – ดอกไม้สด วันที่ 6 พ.ย. 2557 เวลา 09.00-17.00 น. สำนักงานเทศบาล
25. Handmade Krathong Contest : 09.00-17.00 Nov.6,2014 Office of Chiang Mai Municipality

26. การประกวดขบวนแห่กระทงเล็กยี่เป็ง วันที่ 6 พ.ย. 2557 เวลา 19.00-23.00 น. ข่วงประตูท่าแพ-สำนักงานเทศบาล
26. Small Krathong Processions Contest : 19.00-23.00 Nov.6,2014 From Thaphae Gate to Office of Chiang Mai Municipality

27. การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา วันที่ 6,7 พ.ย. 2557 เวลา 19.00-23.00 น. ลำน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาล
27. Floating of Lanna tiny candlelit krathong (Krathong Sai) : 19.00-23.00 Nov.6-7,2014 Ping River(in front of Office of Chiang Mai Municipality)

28. การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 6,7 พ.ย. 2557 เวลา 20.00-24.00 น. แพกลางน้ำหน้าเทศบาล
28. Fireworks display in Honor of H.M. the King : 20.00-24.00 Nov.6-7,2014 Ping River(in front of Office of Chiang Mai Municipality)

29. การแสดงมหรสพวงดนตรีลูกทุ่งและศิลปวัฒนธรรมล้านนา วันที่ 6,7 พ.ย. 2557 เวลา 19.00-23.00 น. สำนักงานเทศบาล
29. Folk music,Lanna cultural performances and stage entertainment activities : 19.00-23.00 Nov.6-7,2014 Office of Chiang Mai Municipality

30. การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ วันที่ 7 พ.ย. 2557 เวลา 19.00-23.00 น. ข่วงประตูท่าแพ-สำนักงานเทศบาล
30. Grand Krathong processions contest (for the Royal Trophy) : 19.00-23.00 Nov.7,2014 From Thaphae Gate to Office of Chiang Mai Municipality


ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่(ลอยกระทง) 2557
เทศบาลนครเชียงใหม่
2014 Chiang Mai Yee Peng (Loy Krathong) Festival
Chiang Mai Municipality

ข้อมูลรูปภาพร้านอาหาร เอื้อเฟื้อโดย www.aroys.com ศูนย์รวมอาหารในประเทศไทยบนอินเตอร์เน็ต

Bookmark and Share

ลอยกระทง 57 1-7 พ.ย. ที่เชียงใหม่ :

Tags : ยี่เป็งเชียงใหม่  ยี่เป็ง  ลอยกระทงเชียงใหม่ 

ลอยกระทง 57 1-7 พ.ย. ที่เชียงใหม่ ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) 2557
 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616
x [close]
x [close]