มาดูวิธีลบรายชื่อเว็บไซต์ที่เคยเปิดใช้งานทิ้งไป

2004212129491

วิธีลบรายชื่อเว็บที่เคยเปิดใช้งานทิ้ง สามารถทำได้ดังนี้

1.คลิกขวาลงบนไอคอน Internet Explorer และคลิกเลือก Properties

2.จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Clear History

3.เมื่อคลิกแล้วให้ตอบ OK เพื่อยืนยันการลบ (แต่ถ้าตอบ Cancel หมายถึงการยกเลิก)

หลังจากนั้นรายชื่อเว็บไซต์ที่เคยเปิดดูที่ผ่านมาก็จะหายไปทั้งหมด ไม่ปรากฏอยู่ใน Address Bar อีกต่อไปAdd a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*