สถิติการใช้งาน Search Engine

จากตารางด้านบน จะเห็นได้ว่า Search Engine อย่าง Google ถืออัตราส่วนแบ่งการค้นหาในประเทศไทยมากถึง อ่านต่อ [...]