เจดีย์พระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รัฐฉาน

เจดีย์พระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รัฐฉาน

เจดีย์พระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รัฐฉาน

เจดีย์พระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รัฐฉาน “ชโยเดีย ตั๊ดมู อ๊กกุ ตองเจ เจดีย์พระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในเมืองหาง รัฐฉาน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>