ภาพเก่าวัดพระแก้ว จ.เชียงราย

ภาพเก่าวัดพระแก้ว จ.เชียงราย

ภาพเก่าวัดพระแก้ว จ.เชียงราย

ภาพเก่าวัดพระแก้ว จ.เชียงราย ไม่ทราบปี พ.ศ.ที่ถ่าย วัดพระแก้วจะอยู่ใกล้กับ รพ.โอเวอร์บรู๊ค (รพ.ฝรั่ง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>