ภาพถ่ายครอบครัวของนักบินอวกาศ

ภาพถ่ายครอบครัวของนักบินอวกาศบนผิวดวงจันทร์

ภาพถ่ายครอบครัวของนักบินอวกาศ

ภาพถ่ายครอบครัวของนักบินอวกาศ Charles Duke ห่อใส่พลาสติกและวางไว้บนพื้นผิวของดวงจันทร์ระหว่างภารกิจ Apollo 16 เมื่อปี 1972 และตอนนี้ก็ยังคงอยู่บนนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>