วันที่ 15 สิงหาคม 2563 หลังจากกรณีที่เมื่อเย็นวันที่ 13 ส.ค. 63...