เมื่อเวลา น. วันที่ 2 ธ.ค.2563 ร.ต.อ.บุญโชติ เขียวเล็ก...