ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้มีอาการป่วยเป็นไข้ เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 7 รายแล้ว โดยรายล่าสุด...