วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา น. ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ตลาดโคกผักหวาน...