นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเดินทางเข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปฺญโญ) ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้านสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กล่าวอำนวยพรให้บริหารประเทศชาติประสบความรุ่งเรือง ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีคุณธรรม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา...