ประกันสังคมเต้น แจงลงทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา 505 ล้านบาท จากเงินลงทุนสะสมทั้งหมด ล้านล้านบาท รับผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ...