สรุปบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคาย ประจําปี 2557 อย่างไม่เป็นทางการ จากลูกแรกที่โผล่เหนือผิวน้ำ ที่บ้านหนองแก้ว อ.รัตนวาปี นับได้ 444...