เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 ช่วงเวลาประมาณ...