เมื่อเวลา น. วันที่ 26 ม.ค. 58 ร.ต.ท.สมทัย องอาจ...