อาวุธ ศาสตรา สิ่งของ ที่พระพิฆเนศถือ

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

1. Shankha (หอยสังข์) หมายถึง การอำนวยอวยชัยให้มีชื่อเสียง,เกียรติยศ
2. Ankusha (ประตัก) หมายถึง อำนวยอวยชัยทางด้านอายุ
3. Parashu (ขวาน) หมายถึง การกำจัดอุปสรรค์นานประการ
3.1. Mahaparashu (ขวาน) ใช้สำหรับฝ่าฟันอุปสรรค์ในชีวิต
4. Pasha (บ่วง) หมายถึง ใช้สำหรับมัดคนที่ประพฤติผิดศีลธรรมให้กลับกลายเป็นคนดี
4.1 บ่วงบาศ - ทรงถือโดยทรงลากจูงคนทั้งหลายให้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์
5. Vajratrishula (Lightning Bolt) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ใน 3 โลก อำนวยอวยชัยทางด้านอำนาจ บารมี
6. Chakra (โล่, discus) เป็นสัญลักษณ์แทนดวงอาทิตย์ (แทนใจ) และดวงจันทร์ (แทนความรู้สึก) ซึ่งหมายถึง สติปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า ใช้ป้องกันภัยอันตราย ความชั่วร้าย และสิ่งอัปมงคลต่างๆ
7. Modakapatra (ขนมต้ม) หมายถึงความอุดมสมบูรณ์
8. Gada (คฑา) -
9. Chhuri (ดาบสองคม) ใช้สำหรับฝ่าฟันอุปสรรค์
10. Rudraksha Mala (ลูกประคำ) ใช้สำหรับสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า และเจริญสมาธิ เป็นสิ่งที่พระพรหมประทานให้
11. Pushpashara (ธนูดอกไม้, Flower Arrow) ใช้บอกทางเดินที่ถูกต้อง และอำนวยอวยชัยให้สมปรารถนาในความรัก เป็นธนูแห่งรัก พระกามเทพทรงถวายมี 3 ดอก คือ รัก เสน่หา และลุ่มหลงคลั่งไคล้
12. Amritakumbha (หม้อน้ำทิพย์, น้ำมนต์) ใช้ชะล้างสิ่งอัปมงคล ชั่วร้าย
13. Padma (ดอกบัว) ความหมายทางนัย คล้ายกับดอกบัว 4 เหล่าของศาสนาพุทธ
14. Ikshukarmuka (คันธนูที่ทำจากต้นอ้อย) ใช้คู่กับธนูดอกไม้ (Flower Arrow) เพื่อให้บังเกิดความรักในมวลมนุษยชาติ
15. Shara (ลูกธนู) ใช้คู่กับคันธนูออกรบ อำนวยอวยชัยให้เกิดชัยะ หรือชัยชนะ หรือกำจัดศัตรู หรืออุปสรรค์นานับประการ
16. Vina (Indian Lute) ใช้สำหรับบรรเลงให้มวลมนุษย์ผู้มีจิตใจประเสริฐได้ฟัง
17. Asura (ภูตผี, goblin) ใช้กำจัดสิ่งอัปมงคล เป็นบริวารแห่งองค์มหาศรีฆเนศวร์ อำนวยอวรชัย ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข, ปราศจากซึ่งศัตรูภัยพาลต่างๆ
18. Danda (ไม้เท้า, stick) ใช้ค้ำจุนโลก และผู้ที่ประพฤติชอบ เป็นสิ่งมงคลที่พระพรหมประทานให้พระพิฆเนศ อำนวยอวยชัย ให้มีผู้อุดหนุน ค้ำชู
19. Chamara (พัด) อำนวยอวยชัยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลต่างๆ
20. Kamandalu (กากต้มน้ำ) อำนวยอวยชัยให้ อุดมสมบูรณ์
21. Dhanush (คันธนู) กำจัดอุปสรรค์
22. Naga (งู) เป็นสัญลักษณ์แห่งทรัพย์สินเงินทอง
23. Shalipallava (ต้นข้าว) หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ มีกินไม่หมดไม่สิ้น
24. Mudgara (Hammer, ค้อน) หมายถึงความมั่นคงแข็งแรงในครอบครัว
25. Shastra (คัมภีร์พระเวชต่างๆ) หมายถึงการมีศีลธรรม และสติปัญญา
26. Kalpavriksha (Wish-Fulfilling Tree) หมายถึง อำนวยอวยชัยให้สมปราถนาทุกประการ
27. Parashvadha (Battleaxe) ใช้สำหรับออกรบ หมายถึง อำนวยอวยชัยให้ชนะข้าศึก และยังหมายถึง การกำจัดอุปสรรค์ได้อีกด้วย
28. Trishula (ตรีศูล) หมายถึงผู้เป็นใหญ่ใน 3 โลก ซึ่งพระอินทร์ทรงให้พระวิษณุกรรมทำถวายจากผิวพระวรกายของพระสุริยเทพ อันมีอำนาจดังสายฟ้า
29. Narikela (มะพร้าว) เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ การเติบโต ความร่งเรือง และความสะอาดบริสุทธิ์
30. Dhvaja (ธงชัย) หมายถึงชัยชนะ ในด้านต่างๆ เช่นการรบ, การค้า, การศึกษา และอุปสรรค์ต่างๆ
31. Bhagnadanta (งาที่หัก) ถ้าถือปลายชี้ฟ้า หมายถึง ออกรบ แต่ถ้าถือปลายงาชี้ลงหมายถึง การศึกษา
32. Pashanadarana (ขอ) หมายถึง การแม่ทัพที่บังคับบรรณชาการออกรบ หรือหมายถึง ผู้เป็นเจ้านาย
33. Agni (ไฟ) หมายถึงแสงสว่าง
34. Khadga (พระแสง) หมายถึง การออกรบ หรือความกล้าหาร
35. Phala (ผลไม้) หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร
36. Mulaka (หัวใชเท้า, หัวผักกาด) หมายถึงความอุดมสมบูรณ์
37. Khetaka (โล่) ใช้ป้องกันอันตรายต่างๆ
38. Amra (มะม่วง) หมายถึงความอุดมสมบูรณ์
39. Tritiyakshi (ดวงตาที่ 3) มีความหมายคล้ายกับของพระศิวะ
40. Ratnakumbha (หม้อใส่เพชรพลอย) หมายถึง ความมั่งมี
41. Garitra (เมล็ดข้าว) หมายถึงความอุดมสมบูรณ์
42. Ikshukanda (ต้นอ้อย) หมายถึง ความสุขในครอบครัว หรือคู่รัก
43. Madhukumbha (น้ำผึ้ง) หมายถึง รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ก็คือความสุขในชีวิต
44. Kadaliphala (กล้วย) หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
45. Yogadanda (ไม้เท้า) หมายถึง สติปัญญา
46. Trina (ต้นหญ้า) หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
47. Tila Gola (กระดิ่ง) หมายถึง ความรุ่งเรือง ความรัก
48. Shuka (นกแก้ว) หมายถึง ความสุข ความอิสระ
49. Ananasa (สัปปะรด) หมายถึง ความบริบูรณ์
50. Mushika (หนู) เป็นพาหนะของพระพิฆเนศ หมายถึงความเพียรพยายาม
51. Lambodara (ท้องที่ใหญ่) หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
52. Swastika (สวัสติกะ) เป็นสัญลักษณ์แห่งพระผู้เป็นเจ้า
53. Jambira (Lime, มะนาว) หมายถึงสุขภาพ และความสุข
54. Aum (โอม) หมายถึง พระพรหม, พระนารายณ์ และพระศิวะ 3 มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่
55. Shunda (งวงช้าง) หมายถึง ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่คอยโอบอุ้มผู้ที่สัทธาต่อพระองค์
56. Nilapadma (ลิลลี่สีฟ้า) ใช้สำหรับขจัดปัดเป่าอุปสรรค์ต่างๆ
57. Panasa Phala (ขนุน) หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์พูลสุข หรือความหมายนัยทางประเทศไทย หมายถึง การอุปถัมภ์ค้ำชู
58. Prabhavali (Fiery Arch) หมายถึง การขจัดอุปสรรค์นานาประการ
59. Dadima (ผลทับทิม) พระองค์จะมอบให้แด่ผู้ที่กลับตัวกลับใจเป็นคนดี
60. Nagapasha (เชือกงู) สำหรับกำจัดสิ่งอัปมงคล หรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆ
61. Kapittha (ต้นแอปเปิ้ล) หมายถึง การปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆ
62. Laddu (Milk Sweet) หมายถึง ความสุข และความสำเร็จในชีวิต มีสำหรับผู้ที่ประพฤติดีเท่านั้พระองค์จะให้เป็นรางวัล
63. Kavacha (armor) หมายถึงสัญลักษณ์แทนพระองค์
64. Shashikala (พระจันทร์ครึ่งซีก) เป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะ หมายถึง ความเป็นมงคลในการประกอบการงาน
65. Gam Mantra สัญลักษณ์แห่งการแก้ไขปัญหา
66. Yajnopavita (Sacred Thread) เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์
67. Jambu (Rose Apple) แอปเปิ้ลแดง หมายถึง สุขภาพที่ดี แข็งแรง
68. Payasa (Pudding) หมายถึง ความสุข
69. Sakti (Consort) หมายถึง เพื่อนฝูง เงินทอง
70. Muladhara Chakra (Base Center) สัญลักษณ์แทนความสุภมงคล
71. Vriksha (Trees, ไม้ยืนต้น) หมายถึง สุขภาพที่แข็งแรง และอายุมั่นขวัญยืน
 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616