บทความที่ท่านจะอ่านนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้น เป็นเพียงแนวทางในการ Run in เบื้องต้น โปรดหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม รายการ/ระยะ การปฏิบัติ 100 กิโลเมตร แรก ขับ (ต่ำ-สูง)1200,1200-2000...