* ค่างวดโปรแกรมสบายดี ค่างวดงวดที่ 1-59 ราคา 7,770 บาท ค่างวดที่ 60 เท่ากับ 300,650 บาท เงินดาวน์ 233,820...