สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ย้อนกลับมาดูกรมธรรม์ คุณทำประกันชั้น 1, 2, 2+,หรือไม่? ถ้าใช่ คุณสบายใจได้เลย บริษัทประกันจะชดใช้ให้คุณทุกกรณี ถึงแม้ว่าคุณติดตั้งแก๊สไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งบริษัทประกัน หรือยังไม่ได้แจ้งขนส่งทางบก ทางบริษัทประกันจะรับผิดชอบความเสียหายตามวงเงินคุ้มครองที่ได้ทำกับบริษัทประกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ข้อนี้ขอให้ระวังเล่ห์เหลี่ยมบริษัทประกันหากคุณติดตั้งแก๊สแล้วไม่ยอมแจ้งบริษัทประกัน...