วันแม่แต่ละประเทศในอาเซียน

วันแม่แต่ละประเทศในอาเซียน

วันแม่แต่ละประเทศในอาเซียน
วันแม่แต่ละประเทศในอาเซียนวันแม่แต่ละประเทศในอาเซียน
วันแม่แต่ละประเทศในอาเซียน

วันแม่ของประเทศในอาเซียน

8 มีนาคม สปป.ลาว (วันเดียวกับวันสตรีสากล)
วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน พฤษภาคม ประเทศสิงคโปร์, กัมพูชา, เวียดนาม, บรูไน, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, เมียรม่าร์
12 สิงหาคม ประเทศไทย ประวัติวันแม่แห่งชาติ
22 ธันวาคม อินโดนีเซีย (วันก่อตั้งสภาสตรีอินโดนีเซีย ในปี 1928)

สำหรับวันแม่สากล ซึ่งนอกจากหลายๆประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว ยังมีอีกหลายๆ ประเทศกำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม เป็นวันแม่สากล โดยต้นกำเนิดวันแม่นั้น มีประวัติความเป็นมายาวนานมากเลยครับ เริ่มตั้งแต่ยุคชาวกรีกที่เฉลิมฉลองวันแม่ The Mother of the Gods ผ่านมาจนในปี ค.ศ. 1960 ชาวอังกฤษจึงเริ่มใช้ “Mothering Sunday” สืบเนื่องมาจาก พวกกรรมกรนำเค้กชนิดพิเศษที่เรียกกันว่า The mothering cake นำกลับไปเยี่ยมมารดาของตัวเองครับ หลังจากนั้นในอีกหลายๆประเทศก็เริ่มกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่สากลครับ

(ขอขอบคุณ Museum Siam)

ที่จริง สปป ลาวมีวันแม่หญิงของลาวเองนะ วันที่ 20 กรกฎาคม เป็นวันสร้างตั้ง สหพันธุ์แม่หญิงลาว แต่ไม่ได้กำหนดให้เป็นวันแม่โดยตรง ส่วนวันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล สปป ลาวก็แค่ยึดถือแบบสากลคือเป็นวันของแม่หญิงตามแบบสากลแค่นั้น

(เฟสบุ๊คคุณ Korviset Phaxaisombath)
NO COMMENTS

Leave a Reply