คำทักทาย ไทย

คำทักทาย ไทย
คำทักทาย ภาษา ไทย

คำศัพท์ คำอ่าน
สวัสดี สวัสดี สะ-หวัด-ดี
ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบ-คุน
สบายดีไหม สบายดีไหม สะ-บาย-ดี-ไหม
ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้รู้จัก ยิน-ดี-ที่-ได้-รู้-จัก
พบกันใหม่ พบกันใหม่ พบ-กัน-ใหม่
ลาก่อน ลาก่อน ลา-ก่อน
นอนหลับฝันดี นอนหลับฝันดี นอน-หลับ-ฝัน-ดี
เชิญ เชิญ เชิน
ใช่ ใช่ ใช่
ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่-ใช่
อากาศดีจัง อากาศดีจัง อา-กาด-ดี-จัง
อากาศร้อนมาก อากาศร้อนมาก อา-กาด-ร้อน-มาก
อากาศหนาวมาก อากาศร้อนมาก อา-กาด-หนาว-มาก
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่-เปน-ไร
ขอโทษ ขอโทษ ขอ-โทดNO COMMENTS

Leave a Reply