โดย 1.ให้คลิกที่ Start เลือกที่ Search 2.คลิกที่ For Files or Folders... 3.จากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการค้นหาในช่อง Search for files or folders named: 4.หลังจากนั้นก็กดปุ่ม Search Now เมื่อพบไฟล์ที่ตรง หรือใกล้เคียงกับคำที่กรอก [...]