โค้ดแสดง RSS จากเว็บอื่นมาแสดงในเว็บเรา

rss-feed

เขียนโค้ดดึง RSS หรือ XML จากเว็บไซต์อื่น หรือเว็บไซต์เรา มาแสดงในเว็บเราในหน้าที่เป็น HTML , ASP , PHP ได้หมด

โค้ดแสดง RSS (XML) สั้นๆ ไม่ยุ่งยาก

1.สรัางไฟล์ php เรียก ข้อมูล xml มาแสดง ชื่อ gXML.php
นำโค้ดด้านล่างนี้ ไปไว้ที่ไฟล์ gXML.php ที่เราสร้าง
<?php
if(isset($_GET[‘url’])){
header(“Content-type:text/xml; charset=UTF-8″);
header(“Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate”);
header(“Cache-Control: post-check=0, pre-check=0″, false);
echo $gXML=file_get_contents($_GET[‘url’]);
exit;
}
?>

2.นำโค้ดด้านล่างไปใส่ยังหน้าที่ต้องการให้แสดงผล

<div id=”showRSS”>
<ul>

</ul>
</div>
<script src=”http://www.google.com/jsapi” type=”text/javascript”></script>
<script type=”text/javascript”>
google.load(“jquery”, “1.3.2”);
</script>
<script type=”text/javascript”>
$(function(){
var gXML=$.ajax({
url: “gXML.php?url=http://www.zabzaa.com/poem/feed/”,
async: false,
success:function(gXML){
var NumItem=$(gXML).find(“item”).length;
var titleRSS=null;
var linkRSS=null;
for(var i=0;i<NumItem;i++){
titleRSS=$(gXML).find(“item title”).eq(i).text();
linkRSS=$(gXML).find(“item link”).eq(i).text();
$(“div#showRSS ul”).append(“<li><a href='”+linkRSS+”‘ target=’_blank’>”+titleRSS+”</a></li>”);
}
}
}).responseText;
});
</script>

นำลิงค์ RSS มาแทนที่ http://www.zabzaa.com/poem/feed/ โค้ดด้านบน ให้เป็นโค้ด RSS ของท่าน

สำหรับขั้นสูง

ผู้ที่เขียนโปรแกรม เขียนระบบที่ทราบโค้ดต่างๆ สามารถปรับโค้ดเพิ่มเติมได้ แต่ก็ควรสำรองข้อมูลไว้ หากเกิดข้อผิดพลาด

การแก้ไข เช่นโค้ดภาษา UTF-8, โค้ด <li> เป็นต้น

สำหรับจำนวน RSS ที่นำมาแสดง ต้องปรับที่ไฟล์ RSS ต้นฉบับครับ

ตัวอย่าง สามารถดูได้จากลิงค์นี้ http://www.zabzaa.com/chiangrai/ (ตรงข่าวประกาศหางานในจังหวัดเชียงราย)Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*